Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v vrtcu ohranjajo oddelki v celoti smo pripravili ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali morebiten prenos okužbe. Protokol je nastavljen na trenutno situacijo in se bo dopolnjeval tekom šolskega leta glede na aktualno epidemiološko sliko.

 1. V vrtec lahko vstopajo le zdrave osebe: otroci, starši, zaposleni oziroma po potrebi zunanji obiskovalci.
 1. Ob vstopu v vrtec je obvezno razkuževanje rok. Razkužila so na razpolago pri vsakem vhodu ter tudi v oddelkih.
 1. V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske.
 1. Zunanji obiskovalci pozvonijo pri glavnem vhodu, kjer jih sprejme administrator ali pomočnica ravnateljice. Vodi se evidenco prihodov.
 1. Vrtec Vrtiljak in Ciciban se odpirata ob 6.00 uri, vrtec Ciciban vrata zapre ob 16.00 uri, vrtec Ciciban pa ob 16.30 uri.
 1. Starše redno seznanjamo z vsemi aktualnimi informacijam ter jih nenehno ozaveščamo, da naj v vrtec vstopajo le zdravi otroci.
 1. Strokovni delavci vodijo evidenco prisotnih otrok ( dnevnik) ter evidenco združevanja otrok zjutraj in popoldne.
 1. Če strokovni delavec v času bivanja otroka v vrtcu ugotovi, da se otrok ne počuti dobro, oziroma pri otroku opazi simptome in znake okužbe dihal in ima vročino, otroka odpelje iz oddelka v prostor pri svetovalni delavki. V vrtcu Ciciban je to prostor – knjižnica. O tem takoj obvesti starše oziroma skrbnike, ki morajo otroka prevzeti čimprej. Po odhodu se prostor razkuži.
 1. Ravnateljica Zavoda o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju vrtca oz oddelka vrtca seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor tel. 02 4500100.

Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnateljica prav tako posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

 1. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in toplo vodo,
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje večkrat dnevno,
 • vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo,
 • na hodnikih se gibljemo po cestnem pravilu – po desni strani,
 • po uporabi pripomočkov/didaktičnih pripomočkov – igrač strokovni delavec le te razkuži oziroma jih za 3 dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
 • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo otroci nujno umiti roke
 • zunanja igrala se uporabljajo po določenem urniku za posamezne oddelke
 1. Načrtovane dejavnosti planirane po LDN, vrtec v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne in v skladu s priporočili NIJZ.
 2. Individualna dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2
 1. Roditeljski sestanki potekajo v dveh dneh ; ločeno I. starostno obdobje in II. star. Obdobje v vrtcu Vrtiljak in Ciciban; ob različnih urah, ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 1. Sestanki zaposlenih bodo potekali ob upoštevanju priporočil glede medosebne razdalje ter uporabi zaščitne maske in navodil NIJZ v izjemnih okoliščinah na daljavo, preko e- pošte, teamsa in telefona.

Odprti bodo ločeni vhodi:

V vrtcu Vrtiljak

 -vhod 1 (vhod skozi igrišče na začetku parkirišča) – BALONI, RAZISKOVALCI, ČEBELICE

-vhod 2 (vhod pri I. st. obd.) – BIBE, VETRNICE,

-vhod 3 (glavni vhod) – OBLAČKI, ŽOGICE

-vhod 4 (vhod na igrišče pri kuhinji) – PALČKI, LUNICE, KAPLJICE

V vrtcu Ciciban

vhod 1 (glavni vhod) – SONČKI, ROŽICE, MEHURČKI, ZVEZDICE, MAVRICE

Starši z otroki vstopajo in izstopajo pri vhodu, ki je namenjen oddelku  otroka in bo tako tudi označen.

Pred vstopom in izstopom iz vrtca je obvezno razkuževanje rok. Razkužila  so na razpolago pri vsakem vhodu.

V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske.

V času obiska vrtca naj bo zagotovljena priporočena varnostna razdalja med vsemi obiskovalci.