Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. septembrom. Enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi potovalnih navad.
Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.

 

Ugasni avto in prižgi srce

Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku nekam hitimo in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega nas pobuda Evropski teden mobilnosti vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo zaigralo naše srce in naredili bomo izredno veliko zase in za svojo skupnost.

 

Kako bo v tvoji občini?               Sodelujeta vrtec Vrtiljak in Ciciban.

Koordinatorji projekta: Daniela Dobnik – povezovalni koordinator med vrtcem in občino.

Vrtec Vrtiljak:

  1. Daniela Dobnik
  2. Violeta Kirbiš

Vrtec Ciciban:

  1. Ksenija Rodeš

 

DEJAVNOSTI

16.9.2021 predstavitev dejavnosti z literarno vsebino ali IKT opremo.

17.9.2021 Pohod – izlet.

18.9.2021 in 19.9.2021  Dejavnosti s starši. Starši po elektronski pošti oddelka sporočijo utrinke dogodkov.

20.9.2021 Pravljična ura na temo mobilnosti.

21.9.2021 Ustvarjalne delavnice.

22.9.2021 Risane risbic za likovni natečaj. Rok za oddajo risbic je 29.9.2021. Termin za podelitev priznanj bo sporočen.

Dneve izvedbe dejavnosti lahko prilagodite vašim Letnim delovnim načrtom.

Ogrožamo sebe in potomce

Promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba navad, povezanih z mobilnostjo, je tako življenjskega pomena.

Ti in jaz spreminjava prihodnost

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest in njihovih prebivalcev. Tudi zaposleni bomo ta teden poskrbeli za uresničitev ciljev in prišli v službo brez avtomobilov.

Želimo vam veliko prijetnih igralnih uric!

Daniela, Ksenija in Violeta