V mesecu septembru so otroci spoznali novo igralnico, med seboj navezali prijateljske vezi in se seznanili z pravili v naši igralnici.

Sodelovali smo v projektu trajnostna mobilnost, katerega smo obeležili z gibanjem in plesom ter veliko časa preživeli na prostem.

Obeležili smo dan športa, v katerega smo vključili športne igre in poligon.