Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v Občini Miklavž na Dravskem polju