V skupini Vetrnice smo obeležili svetovni dan zemlje 22. april. V začetku meseca aprila smo ob Eko pravljici, opazovalnih sprehodil spoznavali naravo, njene značilnosti,… kaj lahko storimo za ohranjanje narave, kako lahko poskrbimo za čisto okolje, predvsem pa otrokom priučiti spoštljiv odnos do narave. Projekti so se v pomladnih mesecih medsebojno prepletali, kakor tudi raznolike dejavnosti vseh področij.

   

Starše smo naprosili k sodelovanju, tako so nam priskrbeli lončke in semena za Eko dan – svetovni dan zemlje. Na ta dan smo z otroki posejali najrazličnejše rastline, ob deklamaciji Sejemo (Z. Majhen).

Otroci bodo ob skrbi za rastline opazovali njihovo rast, pridobivali nove izkušnje. Skupaj bomo še naprej gradili pozitiven, spoštljiv odnos do narave, do zdravega načina življenja v povezavi z gibanjem.