Kljub temu, da je Slovenija v zadnjih letih napravila opazen napredek k povečanju energetske učinkovitosti na številnih področjih, je na področju mobilnosti zaradi zelo ne-trajnostnih mobilnostnih navad na repu držav evropske unije.
Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku nekam hitimo in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na avtomobil, ki naj bi nas rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: z onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega nas pobuda Evropski teden mobilnosti vabi, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti –  hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza.
Z aktivnim sodelovanjem v projektu, katerega slogan je bil letos Trajnostno povezani, želimo v vrtcu Vrtiljak prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjšanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.
V tednu mobilnosti smo osveščali otroke o trajnostnih oblikah potovanj in negativnih posledicah izpušnih plinov preko zgodb, pravljic, dokumentarnih filmov in različnega slikovnega materiala. Izvedli smo tudi ustvarjalne delavnice na katerih smo izdelovali trajnostna prevozna sredstva ter nagradni likovni natečaj na temo trajnostne mobilnosti.
Posebej smo bili veseli sodelovanja s starši, ko so tudi oni med vikendom z otroki izvedli aktivnosti brez avtomobila in nam o dogodku poslali fotografije.
Teden se je res zaključil, mi pa se bomo tudi v prihodnje trudili biti čim večkrat trajnostno mobilni in bomo za svojo pot izbrali kolo, skiro, avtobus ali pa le svoje noge.

(Visited 33 times, 1 visits today)