Umetnost je pomembno področje dejavnosti v vrtcu, saj otrokom omogoča udejanjanje potencialov na področju ustvarjalnosti, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta in je zanje neizčrpen vir motivacije, inspiracije ter vsebin na vseh področjih dejavnosti.

Otroci v umetnosti ne le ustvarjajo, temveč so inovativni, izumiteljski, ko artikulirajo vsebine, odkrivajo in razvijajo jezikovne strukture, oblikujejo in zamišljajo si slike, risbe, ples, predmet, igro ali pesem.  Umetniška dela nastajajo predvsem takrat, ko imajo otroci pri delu svobodo, kar jim omogoča drugačnost in izvirnost.

Otroci so ustvarjalni na različnih področjih umetnosti, ki smo jih v skupini Raziskovalci dodobra spoznali in se vanje poglobili.

Na področju likovnih in oblikovalskih dejavnosti smo se igrali, rokovali, tipali različne materiale, gnetli, modelirali, risali, slikali in z njimi ustvarjali. Izdelovali smo mozaike, slikali v različnih tehnikah, izdelali darila za mame in z izdelki iz papirja- rožnimi vrtički okrasili našo garderobo.

Na področju glasbenih in plesnih dejavnosti smo spoznavali otroško ljudsko izročilo preko izštevank, seznanili smo se z deklamacijami in pesmimi različnih avtorjev in se naučili ljudske plese,  zaigrali na male instrumente, kar smo predstavili družinam na pomladnem družinskem srečanju.

Dotaknili smo se AV ter dramskih dejavnosti, v okviru katerih smo animirali lutke, se igrali ter se vživeli in posnemali živali, osebe, odnose med njimi z uporabo glasu, telesa, prostora, predmeta, kostuma. Prijateljem v vrtcu in našim družinam smo zaigrali dramatizacijo glasbene pravljice Grad gradič.

Otroci so pridobili pomembne izkušnje v vseh umetniških zvrsteh in doživeli umetnost kot celoto. Umetniške dejavnosti so pomemben in spodbuden del učenja, ki se povezujejo z ostalimi področji; jezikom, matematiko, naravo, gibanjem in družbo. Izkušnje, ki so jih otroci pridobili na področju umetnosti, so zaradi ustvarjanja in celovitega doživljanja pomemben dejavnik uravnoteženega razvoja otroka.     

 

(Visited 77 times, 1 visits today)