Svetovni dan zdravja, smo v vrtcu obeležili in tako 7. aprila izvedli raznovrstne dejavnosti s poudarkom na gibanju.

Letos je bil svetovni dan zdravja poseben s sloganom »Zdravje za vse«, saj je SZO obeležil svojo 75. obletnico.

Z raznovrstnimi dejavnostmi vzpodbujamo zdrav način življenja, kamor sodi gibanje, zdrava prehrana, dobro počutje za našo prihodnost.

 

Z otroki smo izvajali različne gibalne dejavnosti, ki smo jih povezali z iskanjem zajčkovega zaklada.

Nekatere skupine so dejavnosti izvedle v vrtcu, druge pa na prostem, v gozdu in okolici vrtca ter s pohodom po kraju.

 

Skupina Žogice so izvedli vadbeno uro – iskanje zajčkovega zaklada v igralnici ob gibalnih nalogah, naravnih oblikah gibanja s ponazarjanjem gibanja živali.

V skupini Palčki so prišli do zajčkovega zaklada ob gibalnih vajah, razgibali so celo telo, se plazili, skakali, se igrali rajalne igre in plesali.

Skupina Mehurčki se je odpravila v naravo iskat zajčkov zaklad, kjer so se igrali gibalne igre,  opravljali gibalne naloge, premagovali naravne ovire, opravljali naravne gibanja ter opazovali naravo.

Vetrnice so se odpravile na orientacijski sprehod, ob opravljanju gibalnih nalog v naravi, kjer so otroci premagovali naravne ovire, izvajali naravne oblike gibanja, razgibali celo telo se poigrali ob rajalnih igrah, zapeli in zaplesali.

 

 

Baloni so ob plakatu utrjevali svoje znanje o zdravi in nezdravi prehrani ter se nato odpravili na sprehod v naravo, ker so premagovali naravne ovire.

Raziskovalci so se odpravili na dolg sprehod po Srčni poti, ob gibanju v naravi, so izvajali naravne oblike gibanja, premagovali naravne ovire, izvajali gibalne naloge ob poti do zajčkovega zaklada.

Otroci so z velikim veseljem, zagnanostjo reševali, sodelovali v nalogah s pozitivnim odnosom do gibanja in z medsebojno pomočjo. Otroke bomo tudi še naprej, kakor do sedaj usmerjali v zdravemu življenjskemu slogu, ki pripomore tudi k dobremu počutju za našo prihodnost.

(Visited 71 times, 1 visits today)