Na začetku šolskega leta je bila najina naloga otroke seznaniti s prometom-prometnimi sredstvi, znaki, z varnostjo in pravili (kako hodimo po cesti-po kateri strani, če ni pločnika, kje in kako prečkamo cesto, kaj si nadenemo za boljšo vidljivost,…). Vse to pa smo uspešno utrjevali s samimi sprehodi po prometnih površinah in spremljanjem prometa.

Otroke sva tako skozi vsakodnevne aktivnosti sproti seznanjale z varnim načinom vključevanja v promet. Pri bivanju na prostem smo tako spoznavali značilnosti kraja ter pasti, ki prežijo na nas pri hoji po vasi. Otroci so se tako sprva podajali na pot po bližnji okolici s pomočjo vrvice ter se navajali na hojo v koloni. Pri tem smo veliko pozornosti namenili pomenu hoje po robu cestišča in bankini, saj v kraju, kjer smo bili ni veliko, za pešce urejenih pločnikov. Otroci so hitro osvojili pravila varnega gibanja po cestišču ter varnega prečkanja ceste na označenih delih ceste (Dvignjena roka za varnost otroka). Otroci so dobro poznali okolico a smo pri stopanju na pločnike in sestopanju imeli še veliko težav. Pri hoji so bili izredno pozorni na dogajanje v njihovi bližini. Smiselno so opisovali okolico ter bili pozorni na zvoke avtomobilov, tovornjakov, traktorjev in avtobusov. Slednje so po zvoku že na daleč prepoznali. Ob morebitnih srečanjih z vozili so instinktivno stopili ob cestišča in se tako varno izognili vozilom.

Otroci so se v skupini igrali z avtomobili in cesto, spoznavali različna prevozna sredstva, se vozili s poganjalci in upoštevali nekaj osnovnih prometnih znakov (STOP, prehod za pešce, semafor…). Otroci so skozi igro spoznali letalski, vodni in cestni promet.

(Visited 16 times, 1 visits today)