Dne 28. 1. 2021 smo prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-1/2021/17, v kateri je odpravljena dilema glede plačila vrtca po 1. 2. 2021.

“V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec
zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).”

V okrožnici so opredeljene regije,   Jugovzhodna Slovenska, Goriška, Obalno-kraška, Posavska in Zasavska regija, ki so uvrščene v t.i. skupino »črnih« regij.