Posredujemo vam dopis Združenja za pediatrijo – Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem
zdravniškem društvu,  ki je namenjen, vam staršem.

Dopis za starše