Posredujemo vam dopis Združenja za pediatrijo – Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem
zdravniškem društvu, ki je namenjen vam, staršem.

Dopis za starše