V skupini Zvezdice smo v mesecu juniju zaključili s projektom Gozdni vrtec. S sodelavko sva želeli otrokom skozi leto približati naravo, saj sva mnenja, da učenje v naravi ponuja nekaj več. Bivanje v gozdu otrokom omogoči doživljanje narave in pozitivno doživljanje samega sebe. Otroci v gozdu ne krepijo samo osnovnih področij kurikuluma, temveč med seboj sodelujejo, se povežejo in razvijajo kot skupina. V gozdu imajo možnost sprostiti stres in razviti ustvarjalnost. Ko planirava dejavnosti v gozdu se potrudiva, da vključimo v izpeljavo spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in otroško radovednost. Tako smo junija v gozdu raziskovali gozdna tla, spoznavali drevesa, opazovali spremembe, ki jih prinese letni čas, poslušali ptičje petje in tudi zaplesali.