PROJEKT EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša naloga ekovrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem, v katerem se otroci gibajo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem.

V programu Ekošola tudi za šolsko leto 2021/2022 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnim programom Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA .

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave moramo v šolskem letu 2021/2022 izvesti naslednje aktivnosti:

 1. a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrali bomo eno temo):
 2. PREHRANA NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Prehrana nekoč: izhajali bomo iz svojega bivalnega okolja in osvetlili prehrano iz narodnopisnih virov slovenske narodne kuhinje, ki pripoveduje, kaj so ljudje iz domačih pridelkov pripravljali za vsak dan, kaj za praznike in za ljudske običaje.

ali

Prehrana danes in zdrav življenjski slog: prikazali aktivnosti, kako prehrana in telesna aktivnost (zdrav življenjski slog) vplivata na rast in razvoj otrok, učencev in mladostnikov.

 1. Z ZEMELJKOM RAZISKUJEM TLA, RASTLINE IN ŽIVALI

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto, ki zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo in pri tem otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno-raziskovalne situacije.

 1. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica.

Otrokom omogočimo situacije vrtnarjenja, ki bodo temeljile na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin, pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.

 1. b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV:
 2. VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO

Projekti: Mladi v svetu energije / Eko-paket / Odpadkom dajemo novo življenje.

 1. ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

Cilj tega tematskega sklopa je doseganje vrednot, da skozi izkustveno učenje dosežemo postavljanje temeljne odnose do okolja.

 

 

 1. c) SODELOVATI V DVEH OD NAVEDENIH PROJEKTOV:
 • Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
 • Trajnostna mobilnost – MISIJA: ZELENI KORAKI (natečaj kreativnega ustvarjenja na temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sredstev
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke – udeležba na razpisanih temah
 • Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj ‘Reciklirana kuharija’
 • Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin
 • Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo poleti in s čim pozimi, koliko mleka daje krava….)
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili…

 

 1. d) SODELOVATI Z ENIM OBVEZNIM PRISPEVKOM, PRIMER DOBRE PRAKSE ALI PREDSTAVITEV, MOŽNOSTI: :
 • ALTERMED 2022 »Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog« ali
 • Z objavo uspešno doseženih projektnih rezultatov na tematskih vsebinah pod rubriko A in B v ZBORNIKU skladno z razpisanimi pogoji za objavo prispevk

 

Koordinator projekta za vrtec Ciciban: Vesna Kos