Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/21, v nadaljevanju: odlok) obveščamo vse zaposlene in obiskovalce šole, da morajo za gibanje in zadrževanje v prostorih vrtca izpolnjevati PCT pogoj:

»Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

 

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;[1]
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
  • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
  1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
  2. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.«

Pogoja ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let in osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vse zaposlene in obiskovalce vrtca, ki ne sodijo med navedene izjeme, se prosi, da pred vstopom v prostore vrtca pripravijo dokazilo, da izpolnjujejo pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja (7. člen odloka) preverja: pomočnica ravnateljice Urška Suhodolčan Homer ter svetovalna delavka Živa Krajnc v vrtcu Vrtiljak ter Ksenija Rodeš v vrtcu Ciciban.

Osebam, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in ne sodijo med izjeme, za katere pogoj PCT ne velja, vstop v prostore vrtca ni dovoljen.

 

Miklavž na Dravskem polju,                                                       ravnateljica zavoda: Dušanka Mihalič Mali

[1] Za zaposlene v šoli/vrtcu se kot dokazilo upošteva tudi negativni rezultat (samo)testiranja s HAG testom, ki ni starejši od 7 dni in na katerega jih je napotil delodajalec.