Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je priporočljivo držati smernic NIJZ-ja. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v vrtcu ohranjajo oddelki v celoti smo pripravili ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali morebiten prenos okužbe. Protokol je nastavljen na trenutno situacijo in se bo dopolnjeval tekom šolskega leta glede na aktualno epidemiološko sliko.

  1. V vrtec lahko vstopajo le zdrave osebe: otroci, starši, zaposleni oziroma po potrebi zunanji obiskovalci.
  2. Ob vstopu v vrtec je obvezno razkuževanje rok. Razkužila  so na razpolago pri vsakem vhodu ter tudi v oddelkih.
  3. V prostorih vrtca je obvezna uporaba zaščitne maske.
  4. V vrtcu se nihče ne zadržuje več časa; otroka čimprej odda oz prevzame od strokovne delavke.
  5. Zunanji obiskovalci pozvonijo pri glavnem vhodu, kjer jih sprejme pooblaščena oseba ( Urška Suhodolčan Homer, Živa Krajnc, Ksenija Rodeš) za preverjanje PCT pogojev. Vodi se evidenca prihodov v administraciji vrtca.
  6. Vrtec Vrtiljak in Ciciban se odpirata ob 6.00 uri, zapirata ob 16.30 uri.
  7. Starše redno seznanjamo z vsemi aktualnimi informacijam ter jih nenehno ozaveščamo, da naj v vrtec vstopajo le zdravi otroci.
  8. Strokovni delavci vodijo evidenco prisotnih otrok ( dnevnik) ter evidenco združevanja otrok zjutraj in popoldne. Oddelki se združujejo po dva oddelka iste starostne skupine, zjutraj od 6.00 – 7.15 ter popoldan med 15.15 – 16.30 ure.
  9. Če strokovni delavec v času bivanja otroka v vrtcu ugotovi, da se otrok ne počuti dobro, oziroma pri otroku opazi simptome in znake okužbe dihal in ima vročino, otroka odpelje iz oddelka v prostor pri svetovalni delavki.  V vrtcu Ciciban je to prostor – knjižnica. O tem takoj obvesti starše oziroma skrbnike, ki morajo otroka prevzeti čimprej. Po odhodu se prostor razkuži.
  10. Ravnateljica Zavoda o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju vrtca oz oddelka vrtca seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor tel. 02 4500100.

Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnateljica prav tako posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.

Celotno obvestilo si lahko ogledate tukaj