Letošnja zima je nekoliko drugačna, bolj mila in ne najbolj bela…

Ampak kljub temu smo si z otroki v igralnici pričarali pravo zimsko vzdušje.

Okna igralnice smo spremenili v zimsko pokrajino, s stropa so plesale snežinke.

Ob fotografijah smo spoznali značilnosti zime: kakšno je vreme, kako smo oblečeni, kaj počnejo živali,… Spoznali smo različne igre na snegu.

Skozi okno in na sprehodih smo opazovali ptice, jim natrosili semen ter izdelali ptičjo krmilnico, na katero smo postavljali ptice-fotografije: v krmilnico, na krmilnico in pod krmilnico.

Seznanili smo se z deklamacijo o snežinki Marinki ter kot snežinke tudi zaplesali.

Po poslušanju zgodbice Nasmejani sneženi mož smo izdelali snežake, ki so krasili našo garderobo.

Naše želje za v prihodnje pa so, da bi bila zima bolj bela, saj bi zimske radosti želeli spoznati tudi na snegu.