Mesec marec smo v skupini Bibe namenili našim družinam. Spoznavali smo različne družine in družinske skupnosti. Vsak otrok je v vrtec prinesel družinsko fotografijo in ob njej predstavil člane svoje družine, jih poimenoval, povedal, kaj rad počne z vsakim od njih, … Slike naših družin smo prilepili v hišice in s hiškami okrasili igralnico. Ob fotografijah smo šteli družinske člane in ugotovili, da je najštevilčnejša družina v naši skupini petčlanska, največ pa je tričlanskih družin. Svoje družine smo tudi narisali in z risbicami polepšali hodnik pred našo igralnico. Mamice, atije, bratce in sestrice smo konec meseca povabili na pomladno družinsko srečanje, na katerem smo veselo zapeli in zaplesali ter se ob koncu na kratko podružili na igrišču našega vrtca. Za naše mamice smo se ob materinskem dnevu naučili deklamacijo in za njih izdelali skromna darilca.

Marca smo spoznavali tudi letni čas pomlad in njene značilnosti. S pomočjo slikovnega materiala smo spoznavali znanilce pomladi, nato pa jih opazovali na naših sprehodih. Videli in prepoznali smo predvsem zvončka in trobentico in se naučili pesmico o njima. Prebirali smo zgodbe s pomladno vsebino, med katerimi nam je bila najbolj všeč zgodbica Zaljubljeni zvonček. Izdelali smo tudi pomladno dekoracijo – rožice in metuljčke.

 

Toplejše dneve pa smo izkoristili tudi za sprehode v bližnji gozd, katerega veliki raziskovalci smo. V gozdu radi opazujemo spremembe na drevesih in prisluhnemo žvrgolenju ptic. Velikokrat slišimo in tudi vidimo siničko, za katero smo se naučili pesmico Sinička. Najraje pa se odpravimo do gozdne jase, ki jo radovedno raziskujemo, na njej pa tudi tekamo in se skrivamo.

                                     

 

Bibe se zelo vselimo prihodnjih razigranih pomladnih dni.