V oddelku Mehurčki vrtca Vrtiljak smo se dogovorili, kako bomo praznovali Dan Zemlje. Na praznovanje smo se pričeli pripravljati že dneve pred 22. aprilom. Pogovorili smo se o značilnostih Zemlje in kako lahko skrbimo za naš planet. Informacije smo poiskali v knjigah in na spletnih straneh.

Izdelali smo idejni načrt dejavnosti, ki smo ga opremili s sličicami in zapisi. Ker se pomladi začne prebujati narava, smo se tudi mi dogovorili, da bomo na ta dan izdelali visoko gredo in posadili fižol.

V četrtek, 21. aprila smo izvedli EKO DAN in se odpravili v gozd po lubje, suho listje, paličice, vejice in humus. Poskrbeli pa smo tudi za svoje zdravje in se razgibali na gozdni jasi, na kateri smo ob pomladnem družinskem srečanju s starši, izdelovali škratove hiške.

Ta dan smo opravili vse načrtovane dejavnosti in zastavljene cilje, kar smo tudi evalvirali na vrtčevem igrišču. Posodo smo si izposodili v naravoslovnem kotičku, s hišnikom pa smo se dogovorili, da nam priskrbi sekance in zemljo, saj nam zmeraj ob težjih delih z veseljem priskoči na pomoč.

Delo smo opravili po korakih. Preko video posnetka smo si ogledali, kako izdelati visoko gredo. Za ta način smo se odločili, ker je večina otrok v oddelku povedalo, da imajo doma visoke grede. Seveda pa smo si na enem izmed sprehodov po naselju ogledali tudi nizke vrtove in bližnja polja.

Ko smo izdelali gredo, smo si ogledali posnetek, kako posaditi fižol in kako skrbeti za rastlino, da vzklije in raste. Dogovorili smo se, da bomo visoko gredo postavili v garderobi na razstavni prostor, ker je tam veliko svetlobe in da jo bodo lahko opazovali starši in prijatelji iz vrtca.

Ko bodo rastline vzklile in bodo pripravljene za presajenje, jih bomo presadili na primeren kraj na igrišče in jim postavili oporo. Nekaj sadik pa bodo otroci po želji odnesli domov in zanje skrbeli skupaj s svojimi družinami.

Čeprav otroci šele vstopajo v življenje, želiva z vzgojiteljico Valentino razvijati in gojiti pozitiven ter spoštljiv odnos do narave in tako prispevati k zdravemu in prijaznemu življenjskemu okolju. Opazovali bomo rast ter skrbeli, da bodo rastline imele dovolj svetlobe in vode. Tako bodo otroci preko izkušenjskega učenja pridobivali znanje, kaj potrebuje rastline za rast, razvoj in svoj obstoj. Podoben projekt bomo peljali tudi, ko bomo spoznavali živali in razvoj žabic ter metuljev iz gosenic, saj smo se prijavili za sodelovanje v projektu EKO beri.

Projekt smo zaključili z zabavo – plesom in pogostitvijo. Zaplesali smo ob Eko himni in se pogostili s sadnimi priboljški, ki nam jih je podaril lastnik Akacijevih izvirov in se odžejali s sokovi, ki smo jih prejeli v dar na občini, ko smo obiskali Župana in zaposlenim zaželeli vesele velikonočne praznike.

Namen načrtovanih projektov je odgovoren odnos do sočloveka, živih bitij in narave….postal pa naj bi način življenja za boljši jutri. Skrbimo za naravo, kulturno dediščino in pozitivne medsebojne odnose, da bomo srečni, zdravi in zadovoljni.