Enota vrtca Ciciban je že štirinajsto leto vključena v projekt EKO šola kot način življenja. Tako kot vsa leta do sedaj, smo tudi to šolsko leto uresničevali zastavljene cilje v okviru projekta, izvajali različne dejavnosti ter tako seznanjali otroke s pravilnim in odgovornim odnosom do narave.  

Projektne aktivnosti, ki smo jih izvedli v tem šolskem letu: 

 

PREHRANA, NEKOČ, DANES IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG – 1. Prehrana, nekoč, danes in zdrav življenjski slog  

 

Zdrava prehrana celovito in dobro vpliva na naše počutje in zdravje, zato smo v našem vrtcu dajali velik pomen ravno dejavnostim, kjer so se otroci seznanjali z zdravim načinom življenja in pomenom zdrave hrane.  

Projekt pa smo povezali tudi s projektom Zdravje v vrtcu. Velik poudarek smo dajali tako na zdrav način življenja, zdravo prehrano in dobro počutje vseh nas, tako otrok v skupini kakor tudi zaposlenih. 

Veliko časa smo namenili tudi gibanju na prostem, saj smo mnenja, da narava daje nešteto možnosti tako za samo igro, oddaja pa tudi posebno energijo, ki nas vse očara, sprosti, pritegne in zaposli. 

 

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE – Mlekastično! Izberem domače 

 

Naš vrtec stoji v lepi in neokrnjeni naravi. Okoli nas je ogromno prostranih travnikov, gozdov, polj, kar pa nam omogoča nešteto priložnosti za ustvarjanje in raziskovanje.  

Otroci neizmerno uživajo, ko spoznavajo in se izkustveno učijo.  

Obiskali smo bližnjo kmetijo, kjer so nam vse lepo pokazali in predstavili. Otroci so spoznali kako dobimo mleko, kaj vse počne kmet v hlevu in zunaj njega. Ogledali smo si tudi bližnji čebelnjak, kjer nam je prijazen g. čebelar povedal kdo nam da med, kako ga čebelice naberejo, …  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA: ZELENI KORAKI – Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki  

  

Skozi različne dejavnosti in aktivnosti smo spoznali, da:  

– z izbiro okolju in zdravju prijaznejših načinov prevoza zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi med njimi pa poskrbimo tudi za več gibanja otrok in staršev, – pri vsakodnevnih opravilih smo pozorni, da jih opravljamo tam, kjer je okolju, zdravju in varnosti prijazna infrastruktura. 

 – Skozi različne vidike trajnostne mobilnosti izpostavljamo pomen varnosti v prometu.  

– Otroke in tudi starše ozaveščamo, da lahko delujejo in prispevajo z manjšimi, posameznimi ukrepi.  

– Skozi različne aktivnosti izpostavljamo povezovanje (način prevoza posameznikov in skupin).  

 

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST – Podnebne spremembe in biotska pestrost 

  

To šolsko leto smo se osredotočili  na raziskovanje vrtčevskega igrišča, ki ponuja pestro biotsko raznovrstnost. Skozi različne dejavnosti smo spoznavali male živali in njihov bivalni prostor.  

 

LIKOVNI NATEČAJ – Likovni natečaj za kreativne izdelke 

  

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – Ekobranje za ekoživljenje 

  

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo…) 

  

V vrtcu otroku omogočimo vsakodnevno gibanje. 

Gibanje je prilagojeno različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako, da optimalno prispevamo k njegovem razvoju in zdravju. 

 

Spodbujanje gibalnega razvoja otrok 

  

Postali smo družba odvisna od tehnologije, ki je zelo privlačna in ne zahteva naporov, vendar pa otrokom jemlje priložnost in možnost, da bi več časa preživeli pri igri na prostem. Gibanje pa je izjemno pomembno za celostni razvoj otroka. Zato v našem vrtcu zelo veliko časa namenimo prav gibanju otrok. Otrokom omogočamo gibalno športne dejavnosti tako v zaprtih prostorih (vadbene ure v igralnici, hodniku vrtca), kakor tudi na prostem (igrišče vrtca, gozd, travnik, športni park) ter jim ponudimo športne pripomočke, ki so primerni razvojni stopnji otrok. Vsakodnevno izvajamo gibalne minutke, sprehode v naravo, igre na primernih igralih na igrišču vrtca, ki pa poleg urjenja gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka pripomorejo tudi k zdravju in dobremu počutju.  

 

Zbiranje odpadnega papirja in kartona 

  

Zmanjševanje ostankov hrane 

  

Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili nad umivalniki  

  

Shranjevanje porabljenega papirja za ponovno uporabo 

 

Hrana in zdravje – Tradicionalni slovenski zajtrk 

  

Spodbujanje prihodov v vrtec peš, s kolesom, z javnim ali šolskim prevozom med zaposlenimi 

  

Uporaba elektronske pošte za komuniciranje med ustanovo in starši 

 

Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk za ločeno zbiranje odpadnih surovin 

 

 

Vse naloge smo skozi celo šolsko leto uspešno realizirali, hkrati pa otroke z vzgledom učili odgovornega ravnanja do narave in živih bitij, ter skozi celo šolsko leto sodelovali v raznih natečajih, sodelovali s starši (prinašanje raznega odpadnega materiala, embalaže …). 

Pri realizaciji zadanih ciljev in uresničitvi vseh sedmih korakov, ki so potrebni za potrditev Zelene zastave, je sodelovalo vseh 5 oddelkov vrtca Ciciban skupaj s strokovnimi delavkami in zaposlenimi v vrtcu. Strokovne delavke menimo, da smo bile z otroki zelo uspešne pri izvedbi celotnega projekta Ekošola. Naše vzgojno delo temelji na sodelovanju, medsebojni komunikaciji in vztrajnem učenju nečesa novega. Otroci so bili vseh dejavnosti zelo veseli, aktivno so se vključevali v vse vzgojne dejavnosti glede na starost in razvojne sposobnosti. Vsi v vrtcu živimo in delamo v skladu z naravo in vseskozi krepimo pravilen in spoštljiv odnos do narave in samega sebe.  

Načrtovane cilje smo v celoti uresničile, otroci so ob dejavnostih uživali, se veliko novega naučili, spoznali in bili veliko v stiku z naravo. Vsi zaposleni v vrtcu se trudimo, da je otrokom v vrtcu prijetno, zanimivo in da je vrtec kraj, kjer se naučijo osnovnih življenjskih navad in vrednot, spoštovanja in pravilnega odnosa do narave in tudi do vseh živih bitij.   

Tudi v tem šolskem letu so nam potrdili Zeleno zastavo, kar pomeni, da delamo dobro in v skladu s programom Ekošola, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvedbo projekta.  

 

Poročilo zapisala: Vesna Kos