Pri tej temi smo posegli v zgodnje naravoslovje. Izhajali smo iz dejstev, da so otroci imeli možnost samostojnega raziskovanja in prepoznavanja snovi. Ob dejavnostih so pridobivali izkušnje in gradili prva spoznanja naravoslovja ter razvijali osnovne spretnosti in sposobnosti: opazovanje, uporaba čutil, presipavanje, merjenje, razporejanje in definiranje oziroma sklepanje.

Otroci so imeli na voljo različne pripomočke in snovi iz domače kuhinje. Ugotovili sva, da to zelo radi počnejo in da imajo takšne dejavnosti pozitiven odnos. Razvijali so domišljijo, pomnjenje, fino motoriko, spretnosti razmišljanja, dogovarjanja, ugotavljanja in sklepanja. Snovi so okušali, vonjali, tipali in opazovali.

Snovi smo uporabili za merjenje in polnjenje steklenih kozarcev in nato iz njih ustvarjali snežake. Ob tem so spoznavali tudi različne materiale. Pripravili smo razstavo za starše, ki smo jo pred pustnimi dejavnostmi preselili na razstavni prostor za obiskovalce vrtca ob vhodu, kjer predstavljamo dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta Erasmus+ – BTL in PLIN.

(Visited 48 times, 1 visits today)