SODELOVANJE S STARŠI

 

ČAS

Svet staršev vrtca PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV:

  • 16. 9. 2020
  • 14. 12. 2020
  • 24. 2. 2021
  • 16. 5. 2021

 

 

Roditeljski sestanki

8. 9. 2020 – oddelki I.st.obdobje

14. 9. 2020 – oddelki II.st.obdobje

 

EVALVACIJSKI RODITELJSKI SESTANEK -ZAKLJUČNO SREČANJE S STARŠI – NASTOP  OTROK / PO ODDELKIH

1. – 10. 6. 2020
Prihod Dedka Mraza pred vrtec Vrtiljak in Ciciban 18. 12. 2020
Obeležitev materinskega dne

 

8. – 22. 3. 2021

 

Vrtec za starše – starševski večer

18.11.2020 ( na daljavo )Dr. Milenko Kovačevič

Marec 2021 ( zunanji izvajalec)

Pogovorne ure

Vsak prvi  torek v mesecu ob 17. uri  v

vrtcu Vrtiljak in ob 16. uri v vrtcu Ciciban.