Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Sodelujemo v projektih

Projekti vrtca Ciciban

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA – EKO  PROJEKT VRTCA CICIBAN Enota vrtca Ciciban je že trinajsto leto vključena v projekt EKO šola kot način...

PROJEKT EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša...

MALI SONČEK – Vrtec Vrtiljak

Gibalno-športni program Mali sonček V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana....

VARNO S SONCEM – Vrtec Vrtiljak

Varno s soncem je vseslovenski preventivni program pod okriljem NIJZ, ki je namenjen predšolskim otrokom, njihovim staršem in strokovnim delavcem. Bistvo projekta...

ZDRAVJE V VRTCU za vrtec CICIBAN

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU – Enota vrtca Ciciban (Kidričeva c. 55), OŠ Miklavž na Dravskem polju   V šolskem letu 2022/2023 smo...

EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša...

VARNO S SONCEM – CICIBAN 2021-2022

Program je usmerjen k seznanjanju ciljne populacije o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh učinkovito preprečimo...

Dostopnost