Skoči na glavno vsebino

Znižano plačilo vrtca

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je v veljavi od 1.1.2012, se nanaša tudi na znižanje plačila za programe vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih) mesec dni pred vstopom otroka v vrtec, velja pa za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Vložite jo osebno ali po pošti.

Vloga je objavljena naspletni strani ministrstva (http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/), na portalu e–uprava in na spletnih straneh CSD, lahko jo kupite tudi v knjigarnah.

(Obiskano 602 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost