Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

svetovalna

SVETOVALNA SLUŽBA

Vrtec je opredeljen kot dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju čim bolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Za vrtec zato starši predstavljajo pomembne sogovornike in soustvarjalce. Vzgoja v vrtcu in v družini se prepletata in vzajemno vplivata na otrokov razvoj, prav zaradi tega pa je izjemnega pomena zavedanje, da je nujno potrebna usklajena vzgojna usmeritev, skupna stališča in cilji. Za doseganje skupnih ciljev je potrebno medsebojno sodelovanje, ki temelji na medsebojnih odnosih in komuniciranjem med vrtcem in starši. Poleg sodelovanja je v ospredju tudi vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani ter ohranjanje strokovne avtonomije na drugi strani.

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega otroka. Osnovna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje socialnih , psiholoških in pedagoških vprašanj vrtca. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženimi – z otroki, strokovnimi sodelavci, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba se v vrtcu vključuje v področje dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Praviloma je svetovalna služba v vrtcu v manjši meri usmerjena neposredno na otroke. Bolj kot neposredno otroke nagovarja njihove starše in vzgojitelje. Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj, uvajanje v vrtec, prehod iz ene skupine v drugo, prehodu v šolo, če nastopijo težave, ki izvirajo iz socialnega okolja, če ima otrok težave v prilagajanju in sodelovanju v skupini ipd.

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu, njeno delo temelji na:

• posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec ter pri prehodu otroka iz vrtca v šolo,

• upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec,

• ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec,

• upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca (velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji),

• ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine (npr. »dnevnega režima«, interakcij odraslih z otroki, interakcij med otroki in podobnih pomembnih vidikov konkretnega uresničevanja ciljev predšolske vzgoje).

Živa Krajnc,

svetovalna delavka vrtca

(Obiskano 693 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost