• Programi vrtca

    Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Da bi življenje v […]

   
 • Oddelki vrtca Vrtiljak in Ciciban

   VRTE VRTILJAK – MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Zap. št. ODDELEK VRSTA ODDELKA ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA ČEBELICE: cebelice-vrtiljak@guest.arnes.si 1. I. starostnega obdobja 2 […]

   
 •  
 • Zaposleni vrtca Vrtiljak in Ciciban

    VRTEC VRTILJAK VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK: Eva Krejač Jasna Klaneček Violeta Kirbiš Nina Verdnik Daniela Dobnik Teja Kojc/ Mia Želj Amadeja Rampre/ Patricija Železnik Špela Majhenič Tamara Dornik Rebeka Kukolj […]

   
 • Vrtec Ciciban

  Slogan vrtca CICIBAN:           “Ustvarjamo varno, zdravo in prijetno okolje.” Novogradnja štirioddelčnega vrtca nudi vpis otrok prvega in drugega starostnega obdobja. Igralnice so prostorne, svetle in sodobno opremljene. Zasnovane so tako, […]

   
 •  
 • Vrtec Vrtiljak

  Slogan vrtca    »VRTILJAK – vrtec otrokovih priložnosti, sprostitve, zabave,veselja in vseživljenjskega učenja.« Vrtec Vrtiljak je tik ob Osnovni šoli. V novogradnji najdemo 8 pravljičnih sob, iz katerih odmevajo glasba, […]

   
 • Poslanstvo

  Vrtec je kraj, kjer lahko otrok pridobi veliko novih znanj, izkušenj in spretnosti, kjer se uči medsebojnega sodelovanja in srečevanja z raznovrstnimi izzivi. Z vrednotami, vizijo, poslanstvom in cilji vrtca […]

   
 •  
 • vrtec-logo

  Predstavitev

  Vrtec je organizacijska enota Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju in je javni vzgojno–izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. Ustanovitelj vrtca je Občina Miklavž na Dravskem […]

   
 
 
 

VRTEC VRTILJAK V MIKLAVŽU NA DRAVSKEM POLJU

CESTA V DOBROVCE 23, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
POSLOVNI ČAS VRTCA: 6.00 – 16.30
Pomočnica ravnateljice za področje vrtca: Urška Suhodolčan Homer

 

Telefon:

(02) 629 02 54, (02) 629 02 55

E–pošta:

info@vrtec-miklavz.si

 

VRTEC CICIBAN – DOBROVCE

KIDRIČEVA CESTA 55
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
POSLOVNI ČAS: 6.00 – 16.30
Organizacijski vodja: Ksenija Rodeš

Telefon:

(02) 629 13 30

E–pošta:

vrtec-ciciban.dobrovce@guest.arnes.si