Prestop iz drugega vrtca v naš vrtec

V primeru otrokovega prestopa iz drugega vrtca v naš vrtec je potrebno predložiti zdravniško potrdilo za otroka in odločbo o višini plačila vrtca, ki je bila staršem izdana s strani pristojnega CSD.

Premestitev iz enote v enoto našega vrtca

V kolikor starši želijo premestiti otroka iz ene enote v drugo enoto našega vrtca, izpolnijo VLOGO.