Skoči na glavno vsebino

EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša naloga ekovrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem, v katerem se otroci gibajo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem.

V programu Ekošola tudi za šolsko leto 2022/2023 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnim programom Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA .

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave moramo v šolskem letu 2022/2023 izvesti naslednje aktivnosti:

 1. a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrali bomo eno temo):
 2. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – IZZIV DANAŠNJEGA ČASA 

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto. Izhajali bomo iz svojega bivalnega okolja ter osvetlili prehrano iz narodopisnih virov slovenske narodne kuhinje in domače pridelke.

 1. PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST 

Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto in zahteva od vzgojitelja in otrok neposredni stik z naravo, pri tem pa otrok spoznava naravne zakonitosti skozi lastne aktivnosti in opazovalno – raziskovalne situacije.

Pri delu si lahko pomagamo s publikacijami:

Hkrati nas vabijo, da sodelujemo v podnebnem teku.

 1. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica

Otrokom omogočimo situacije vrtnarjenja, ki naj temeljijo na opazovanju, doživljanju in spoznavanju življenja rastlin pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo prehrano.

 

 1. b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV: 

ENERGIJA – ODPADKI – TRAJNOSTNA MOBILNOST

Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
ENERGIJA: Mladi v svetu energije
ODPADKI: Eko-paket / 
Odpadkom dajemo novo življenje
TRAJNOSTNA MOBILNOST: 
Misija: Zeleni koraki

 

 1. c) SODELOVATI V DVEH OD NAVEDENIH PROJEKTOV:
 • Znanje o gozdovih – LEAF (izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi)
 • Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene hrane: nagradni natečaj
  ‘Reciklirana kuharija’
 • Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko ekološko-vzgojnih vsebin
 • Mlekastično! Izberem domače (pot mleka od kmetije do kozarca, od kod prihaja mleko, s čim se krave prehranjujejo pozimi in s čim pozimi, koliko mleka daje krava….)
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili…
 • ALTERMED 2023 »Zdrava hrana in prehrana in trajnostni razvoj: izziv današnjega časa«(predstavitev aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, primerov dobrih praks, izmenjava idej ter pridobitev novih znanj za svoje delo)
 • VODA- NAŠE BOGASTVO (naravna dobrina, ki ni neomejena)

 

CILJI ZA PREDVIDENE AKTIVNOSTI

 • doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju ter estetskih razsežnostih,
 • aktivno učenje v naravnem okolju ,
 • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
 • povečanje ozaveščenosti otrok in staršev o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki,
 • informiranje o načinu ravnanja z odpadki in dosledno ločevanje,
 • sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah,
 • povečevanje količin zbranega papirja,
 • vzgajanje za okoljsko odgovornost,
 • koristna izraba odpadkov: spoznavanje načinov recikliranja odpadkov ter ponovna uporaba,
 • ob branju ekološke literature spodbujamo kritičen odnos do okoljske problematike, poglobimo znanje o odgovornem ravnanju oz. obnašanju do narave,
 • razvijanje pozitivnega odnosa do knjige z ekološko vsebino,
 • ob dejavnosti otroci raziskujejo katere prevozna sredstva so okolju čim bolj prijazna,
 • pridobivanje veščin, povezanih s prometno varnostjo (hoja po pločniku, prečkanje ceste, opazovanje in prepoznavanje nevarnih situacij v prometu, upoštevanje prometnih znakov).

 

 

Koordinator projekta za vrtec Ciciban: Vesna Kos

 

 

(Obiskano 76 krat, 1 obiskov danes)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost