OBVESTILO - OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona).

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno.

 
HTML Editor - Full Version

Vrtec Vrtiljak - Miklavž na Dravskem polju
Telefon: (02) 629 02 54, (02) 629 02 55
Faks: (02) 629 02 55
E–pošta: vrtec-vrtiljak@guest.arnes.si

Vrtec Ciciban – Dobrovce
Telefon: (02) 629 13 30
E–pošta: vrtec-ciciban.dobrovce@guest.arnes.si