Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi preko sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka. Skupaj z vrtcem se predstavniki sveta staršev trudijo zagotoviti otrokom čim boljše pogoje za dobro počutje, prijetno okolje in ustvarjalno igro. Pravila sveta staršev so bila sprejeta na seji sveta staršev vrtca. En predstavnik sveta staršev vrtca je član sveta zavoda. Starši vrtca sodelujejo z razgovori, preko skrinjice pobud, pohval, pripomb in predlogov ter preko informativne oglasne deske » Starši – staršem«. Možnosti za skupno sodelovanje je še veliko, veseli smo vseh pobud in predlogov. Srečanje predstavnikov sveta staršev bo petkrat na leto oz. po potrebi.

PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 22-23:

  • 21.9.2022
  • 15.12.2022
  • 23.2.2023
  • 30.5.2023
  • 20.6.2023

 

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2022/2023:

(Visited 127 times, 1 visits today)