Zavod upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju, trije predstavniki sveta staršev in pet predstavnikov zaposlenih.

Svet zavoda obravnava:

 • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli;
 • usmerja materialno poslovanje šole;
 • sprejema Letni delovni načrt;
 • sprejema Zaključno poročilo;
 • sprejema Poslovno poročilo;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

Člani Sveta zavoda so:

 • predstavniki zaposlenih: Majhenič Darja, Andreja Kolander, Jerneja Malec, Katja Trstenjak, Barbara Pipenbaher
 • predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju: Iztok Peterin, Žiga Voršič, Stanislav Petek
 • predstavniki staršev: vrtec – Sanja Milutinovič  ( vrtec), podružnična šola – Saša Bricman Rantuša ,  matična šola – Smiljan Darko

Predsednica Sveta zavoda: ga. Darja Majhenič.

Namestnik predsednika Sveta zavoda: g. Darko Smiljan

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:

 • 22.9.2022
 • 15.12.2022
 • 28.2.2023
 • 7.6.2023

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

zapisnik 1. seje sveta zavoda_september 2022

zapisnik 2. seje sveta zavoda december 2022 (nepotrjen)

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA:

 

(Visited 178 times, 1 visits today)