Zavod upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž, trije predstavniki sveta staršev in pet predstavnikov zavoda.

Svet zavoda obravnava:

  • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli;
  • usmerja materialno poslovanje šole;
  • sprejema letni delovni načrt;
  • sprejema zaključno poročilo;
  • sprejema poslovno poročilo;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

Člani Sveta zavoda so:

  • predstavniki zaposlenih: Majhenič Darja, Andreja Kolander, Jerneja Malec, Katja Trstenjak, Jana Godec
  • predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju: Iztok Peterin, Voršič Žiga, Peterin Iztok
  • predstavniki staršev: vrtec – Tjaša Lamot ( vrtec), podružnica – Bricman Rantuša Saša,  matična šola – Smiljan Darko

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:

  •  26.9.2019, 17.12.2019, 3.3.2020, 27.5.2020