Skoči na glavno vsebino

Obveznosti staršev do vrtca

•    Od staršev pričakujemo zanimanje za otrokov razvoj in počutje ter vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.
•    Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo z vrtcem pogodbo.
•    Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ter opozorijo na posebnosti in jamčijo za resničnost podatkov.
•    Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času, ko je otrok v vrtcu.
•    Upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino.
•    Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma pooblaščenih oseb.
•    V primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo vzgojiteljici.
•    Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih.
•    Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših.
•    Starši pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje tri dni pred izpisom. Obrazec za izpis otroka starši prejmejo na upravi vrtca, pri vzgojiteljici ali na spletni strani vrtca.
•    Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
•    Otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
•    Skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, ki bi ogrožali sebe in druge. Za nakit in igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec, vrtec ne odgovarja, vendar zanje ustrezno poskrbi.
•    Redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru neplačevanja vrtec staršem zaračunava zakonite zamudne obresti. V primeru zamude plačila vrtec staršem izda opomin o neporavnanih obveznosti, po dvomesečni zamudi plačila pa vloži izvršilni predlog.
•    Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico in vodstvom vrtca.

(Obiskano 616 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost