Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši si bodo pregled nad otrokovim napredovanjem lahko še izboljšali ob redni udeležbi na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

 

Pisne in ustne informacije o otroku in druga obvestila bodo posredovana staršem skozi vse šolsko leto.

Svoje želje in pripombe o življenju in delu vrtca lahko starši sproti sporočajo prek predstavnikov v Svetu staršev.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.

Staršem mora biti vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki.

Skupaj iščemo kulturen dialog pri razreševanju težav in nesoglasij, poskušamo se čim bolj približati željam in potrebam staršev in otrok.

 

Sodelovanje s starši poteka:

 • starši imajo s strokovnimi delavkami vsakodnevne stike in kratek prenos informacij;
 • pogovorne ure s strokovnima delavkama se lahko starši udeležijo enkrat mesečno;
 • roditeljski sestanki potekajo dvakrat letno;
 • starši se o dejavnostih otrok dnevno informirajo iz sporočil na oglasnih deskah v oddelkih, v katerih so njihovi otroci, in na spletni strani vrtca;
 • starši se informirajo v izdani Publikaciji vrtca Vrtiljak in Ciciban;
 • vrtec v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa načrtuje in organizira strokovna in družabna srečanja, delavnice in predavanja;
 • starši delujejo v Svetu staršev;

starši imajo možnost vključevanja v vzgojni proces tako, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu glede na letni delovni načrt vrtca, pri tem pa upoštevajo avtonomnost zavoda.

     AKTIVNOST
ČAS
Svet staršev vrtca PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV:

 • 11.9.2023
 • 14.12.2023
 • 20.2.2024
 • 22.5.2024
Roditeljski sestanki 5. 9. in 6. 9. 2023

 

EVALVACIJSKI RODITELJSKI SESTANEK Z NASTOPOM OTROK

15. 5.–31. 5. 2023
Kostanjev piknik s starši 29.11.2023
Zaključno srečanje – evalvacijski roditeljski sestanek z nastopom otrok

 

13.-31.5.2024

 

Pomladno družinsko srečanje z nastopom otrok 11.-22.3.2024
Šport špas – srečanje vseh generacij Maj 2024
Vrtec za starše – starševski večer 18.10.2023 in 13.3.2024
Pogovorne ure
Vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00 uri   – VRTEC VRTILJAK IN CICIBAN

POČITNICE

 • JESENSKE: 30. oktober ter 02. in 03. november 2023
 • NOVOLETNE: 27., 28. in 29. december 2023
 • ZIMSKE: 26., 27., 28. in 29. februar ter 1. marec 2024
 • PRVOMAJSKE: 29. in 30. april 2024,
 • POLETNE: od 26. junija do 30. avgusta 2024

 

POUKA PROSTI DNEVI

 • oktober 2023 – Dan reformacije (torek)
 • november 2023 – Dan spomina na mrtve (sreda)
 • december 2023 – Božič (ponedeljek)
 • december 2023 – Dan samostojnosti in enotnosti (torek)
 • januar 2024 – Novo leto (ponedeljek)
 • januar 2024 – Novo leto (torek)
 • februar 2024 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (četrtek)
 • april 2024 – Velikonočni ponedeljek (ponedeljek)
 • maj 2024 – Praznik dela (sreda)
 • maj 2024 – Praznik dela (četrtek)
 • maj 2024 – Pouka prost dan (petek)
 • junij 2024 – Dan državnosti (torek)
(Obiskano 593 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost