SODELOVANJE S STARŠI

 

ČAS

Svet staršev vrtca

4. 9. 2019, 16.12.2019, 19. 2. 2020,

21. 5. 2020

 

 

Roditeljski sestanki september 2019, maj  2020
Zaključno srečanje s starši ob koncu šolskega leta 16 junij 2020
Palčkovanje, pohod z lučkami

 

19.december 2019

Pomladno družinsko srečanje z nastopom otrok

 

marec 2020

Vključevanje staršev v dejavnosti vrtca; druženje otrok, staršev in zaposlenih vrtca vse šolsko leto
Srečanje z dedki in babicami ob kostanjevem pikniku oktober 2019 (vrtec Vrtiljak in Ciciban)
Šport špas – srečanje vseh generacij

 

16. 5. 2020

Oddelčne ustvarjalne praznične delavnice skupaj s starši dopoldan v vrtcu Vrtiljak in Ciciban

 

29. 11. 2019

Vrtec za starše – starševski večer

20.11. 2019,

17.3.2020

Pogovorne ure

vsak prvi  torek v mesecu ob 17. uri  v

vrtcu Vrtiljak in ob 16. uri v vrtcu Ciciban

 

Skrinjica pobud, predlogov, pohval in pripomb skozi vse šolsko leto
Oglasna deska “Starši staršem”

 

skozi vse šolsko leto