Skoči na glavno vsebino

Organizacija dela med počitnicami

Organizacija dela med počitnicami

Zaradi pričakovane odsotnosti večjega števila otrok združujemo oddelke v okviru normativov. Vzgojno delo poteka v skladu s cilji kurikuluma.Kadar so počitniški dnevi v koledarskem letu razporejeni tako, da se predvideva večja odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo prisotnost svojega otroka in jo potrdijo s podpisom. Zaradi organizacije dela v vrtcu se v tem času upošteva odsotnost otroka le na osnovi vpisanih prijav na anketi. V primeru majhnega števila prijavljenih otrok organiziramo združevanje oddelkov in dežurstvo v eni enoti, v skladu z upoštevanjem normativov.

Starši za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti ( kadar je otrok neprekinjeno odsoten 30 ali 60 dni) v času poletnih počitnic plačajo v mesecu, ko je otrok  odsoten 30 % njim določenega zneska plačila.

DALJŠA ODSOTNOST OTROKA ZARADI BOLEZNI

V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni (neprekinjeno 30 dni) se na občino naslovi vloga za znižano plačilo vrtca , kjer se mora priložiti  potrdilo zdravnika. Za 30 dni neprekinjene odsotnosti otroka se določi plačilo v višini 30 % njim določenega zneska. Ta oprostitev velja samo za starše s stalnim bivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju, ki obiskujejo vrtec v občini Miklavž na Dravskem polju.

(Obiskano 602 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost