Skoči na glavno vsebino

MALI SONČEK – Vrtec Vrtiljak

Gibalno-športni program Mali sonček

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Gibalno-športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj:

  • modri mali sonček: za otroke od 2. do 3. leta starosti
  • zeleni mali sonček: za otroke od 3. do 4. leta starosti
  • oranžni mali sonček: za otroke od 4. do 5. leta starosti
  • rumeni mali sonček: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja z gibalnimi, športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, zato je za otrokov gibalni razvoj pomembno, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Cilji gibalno- športnega programa Mali sonček so:

  • Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke.
  • Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.
  • Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.

V okviru programa Mali sonček so dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki.

Jasna Klaneček,

koordinatorka projekta

(Obiskano 30 krat, 1 obiskov danes)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost