Skoči na glavno vsebino

Projekti vrtca Ciciban

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA – EKO  PROJEKT VRTCA CICIBAN

Enota vrtca Ciciban je že trinajsto leto vključena v projekt EKO šola kot način življenja. Tako kot vsa leta do sedaj, smo tudi to šolsko leto uresničevali zastavljene cilje v okviru projekta, izvajali različne dejavnosti ter tako seznanjali otroke s pravilnim in odgovornim odnosom do narave.  

25.05.2011 smo svečano podpisali EKO listino in tako tudi uradno postali EKO vrtec.   

V šolskem letu 2023/24 so aktivnosti potekale po metodologiji 7 korakov, ki je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. ZELENO ZASTAVO – najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji (ki je temelj programa Ekošola tudi vmednarodnem pogledu). 

Projektne aktivnosti, ki smo jih izvedli v tem šolskem letu: 

 

ALTERMED  (Odgovorno s hrano)

Dejavnost smo pričeli izvajati že v začetku šolskega leta in jo peljali vse do meseca marca, ko se je Altermed izpeljal. Z otroki smo spoznavali buče, iz njih marsikaj izdelovali, tudi likovno ustvarjali. V zimskih mesecih pa za ptice iz bučnih semen pripravili še ptičje pogače. Ter  tudi tako otrokom približali pomen skrbi za naravo in živali. Dejavnosti so bile pozitivno sprejete, otroci so se radi vključevali in ustvarjali, saj so izredno vedoželjni.

PODNEBNE SPREMEMBE – Podnebni tek

Narava otrokom prestavlja nešteto priložnosti in izzivov, tako miselnih, kakor tudi gibalnih. Otroci si tako v naravi urijo in nadgrajujejo svojo motorično spretnost, hkrati pa tudi svoje kognitivne sposobnosti, pravzaprav narava spodbuja otrokov celostni razvoj in ravno zato ogromno časa preživimo v naravi in z naravo.  Hkrati pa otrokom že zelo zgodaj predstavljamo pomen skrbi za naravo in pomen ohranjanja čiste narave.  Otrokom sem tekom šolskega leta predstavila podnebne spremembe ter na njim razumljiv način predstavila kaj to pomeni za živali, rastline in konec koncev tudi za nas.  Tako smo tekom šolskega leta spoznavali zakaj ni več toliko snega, zakaj je toliko poplav, kaj je sploh poplava in kaj se zgodi, ko nar. poplavi potok, reka, kaj se zgodi z naravo kadar pride do požara.  Otrokom so bile predstavljene dejavnosti zanimive in so jih z veseljem sprejemali in v njih aktivno sodelovali.  

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

Naš vrtec stoji v prečudoviti naravi. Okoli nas je ogromno prostranih travnikov, gozdov, polj, kar pa nam omogoča nešteto priložnosti za ustvarjanje in raziskovanje.

Otroci neizmerno uživajo, ko spoznavajo in se izkustveno učijo. Na sprehodih smo tako opazovali naravo, našli velika drevesa akacije ter nabrali cvetove. Obiskali pa smo tudi kmetijo, kjer so nam pokazali krave in predstavili kako dobimo mleko. Obiskali smo tudi kmetijo, kjer imajo kokoši in jajca. Prijazni kmetje pa so nam odstopili nekaj mleka in jajc, da smo si  v igralnici nato pripravili poslastico, pečene akacijeve cvetove. Mmmm, kako je bilo dobro. Na veliko pojedino pa smo povabili tudi prijatelje sosednjih skupin.

Otroci so tekom projekta raziskovali, spoznavali in aktivno sodelovali pri pripravi mase za peko akacijevih cvetov, pri pripravi prostora za našo pojedino in povabili tudi prijatelje sosednih skupin. Res smo neizmerno uživali in se zabavali.

 

ODPADKI – Odpadkom dajemo novo življenje

Narava ponuja otrokom nešteto možnosti za prosto igro, domišljija pa ima tam prosto pot in je tudi bolj barvita in pestra. Otroci se v naravi sprostijo, pozabijo na morebitne »tegobice« in tako zasijejo v vsej svoji lepoti. Narava in okolje pa nenehno spodbujata otrokov razvoj na vseh področjih, otroci tako postajajo bolj zvedavi, povezani v različnih gibalnih in miselnih izzivih, se skupaj igrajo, iščejo in zlagajo npr. vejice, listke, …  In vse to nas je pripeljala do tega, da smo se pričeli pogovarjati tudi o onesnaževanju naše Zemlje in kako bi ji lahko pomagali. Pogovarjali smo se o večkratni uporabi različnih stvari. Zato sva se s pomočnico vzgojiteljice odločili, da bova letošnje šolsko leto otrokom za rojstne dni izdelali darilca kar iz odpadne embalaže (škatel od kosmičev).  Iz škatle sva tako izdelali didaktično igro za spoznavanje barv, katero so nato odnesli domov. Otroci so bili darilca izjemno veseli. 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA: ZELENI KORAKI 

Cestni motoriziran promet v Sloveniji narašča. In ker predstavlja promet enega od večjih izzivov sedanjih in prihodnjih generacij je zelo pomembno, da že predšolske otroke naučimo sprememb pri potovalnih navadah-pravilne izbire prevoza, ki je prijaznejši do okolja hkrati pa otroke spodbujati, da prihajajo v vrtec peš, s kolesom, skirojem,…saj gibanjem še dodatno poskrbijo  za svoje zdravje in dobro počutje.

V oddelku Rožice  smo izvedli igro beli zajček.

Po prebrani zgodbici o belih zajčkih si je vsak otrok z sivo barvo pobarval zajčka, saj je bil le-ta umazan. Zajčke so nato zalepili na velik list in izdelali plakat.

Otroke smo spodbudili k temu, da so ta teden v vrtec prihajali na trajnostno mobilen način, da so izbrali okolju prijazno potovanje.

Prihod ali odhod v vrtec smo beležili cel teden. Pri tem se je za okolju prijazno potovanje štelo pešačenje, kolesarjenje, vožnja z avtobusom ter kombinirano potovanje (začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa peš, s kolesom ali s skirojem, ki so ga pripeljali s seboj, in sicer tako, da se je vozilo parkiralo vsaj 100 metrov od vrtca).

Otroci ter njihovi starši so bili zelo dosledni, zato so se kožuščki zajčkov res hitro čistili. Iz dneva v dan so postajali vse bolj beli, saj so otroci za vsak prihod v vrtec na mobilen način prejeli belo kepico, ki so jo zalepili na svojega zajčka.

Kožuščki so tako iz dneva v dan postajali bolj beli, bolj čisti.

Otroci so ob koncu tedna nadaljevali z zbiranjem belih kepic doma….

Nato smo se peš sprehodili do športnega igrišča, na katerem smo se preizkusili v nogometu in odbojki.

V tednu mobilnosti smo se seznanili tudi z pesmico Vlakec, avtorice Damjane Urh, katera nas sedaj tudi vedno spomni, da je čas za pospravljanje igralnice-igrač v zaboje, ki predstavljajo vagone vlaka.

Izdelali smo tudi vlak, ki nam je pripeljal jesen….

 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

Branje knjig z eko vsebino je otrokom prineslo same pozitivne izkušnje, otroci so začeli razmišljati o naravi, kaj je prav in kaj ne, kako moramo ravnati z naravo in zakaj.  V skupinah smo tako tekom letošnjega šolskega leta prebirali različne pravljice, zgodbice z eko vsebino. Prebirali smo jih ob različnih situacijah, priložnostih, npr. pri počitku za sprostitev in umiritev, otroci so prinašali slikanice, pravljice v vrtec in jih predstavljali pred skupino za osvojitev palčka Bralčka in pa seveda kot motivacija za nadaljnje delo. Po izbranih zgodbicah smo tudi velikokrat likovno poustvarjali samo vsebino zgodbice in z izdelki okrasili igralnice in tudi skupne prostore vrtca.

 

SEMENA IN VRTOVI – Šolska VRTilnica

Smo I. starostna skupina, vendar smo se kljub temu odločili, da bomo tudi to leto sodelovali v tej dejavnosti, saj sem mnenja, da je potrebno otrokom naravo, vrt in skrb za rastline ter živali privzgajat oz. približat že zelo zgodaj. Največ časa smo semenom in »vrtu« namenili v času oz. tednu pred dnevom Zemlje. Takrat smo z otroki spoznavali, primerjali različna semena, jih ločevali in se ob tem neizmerno zabavali, še več pa naučili. V tem tednu smo si uredili tudi igrišče, namreč skupaj z otroki smo posejali travo, ostali del igrišča pa pograbili, pobrali kamenje in veje.  V igralnici pa posadili naša semena, jih postavili na polico, jih zalivali in opazovali njihovo rast in razvoj. Seveda smo ob tem spoznavali tudi kaj vse potrebujejo ta semena da vzklijejo, … Skratka projekt je v skupini prinesel ogromno zabavnih aktivnosti in veliko novih spoznanj in znanj. Hkrati pa na sprehodih usmeril našo pozornost na opazovanje okolice in dogajanja na vrtu, njivah, …

 

GOZD OKOLI NAS – LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel)

V tem šolskem letu sva s sodelavko v oddelku otrokom želeli približati čudovito naravno okolje v katerem stoji naš vrtec. Velikokrat smo se odpravili na sprehod in spoznavali gozd, travnik in polja v našem kraju. Skozi leto smo izvedli veliko dejavnosti v povezavi z gibanjem pri katerih so otroci radi sodelovali.

Menim, da sva projekt dobro zastavili realizirali večino načrtovanih dejavnosti. V kolikor bo projekt/tema gozd razpisan tudi v naslednjem šolskem letu, ga  bomo z veseljem nadaljevali.

 

OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

To šolsko leto smo se osredotočili  na raziskovanje vrtčevskega igrišča, ki ponuja pestro biotsko raznovrstnost. Skozi različne dejavnosti smo spoznavali male živali in njihov bivalni prostor.

Naš vrtec se nahaja v manjšem kraju v objemu narave. Vrtčevsko igrišče nam nudi veliko prostora za raziskovanje: zajema travnate površine, ki se nadaljujejo v manjši hrib, del igrišča pa je poraščen z drevesi.

V skupini otrok starih od 3 do 6 let vsak dan izkoristimo za bivanje na igrišču. Skozi letne čase ga raziskujemo, opazujemo in se na njem brezskrbno igramo.

Med bivanjem na igrišču smo opazili različne manjše živali in žuželke, ki so otroke zelo pritegnile.

Zato smo raziskovanje omejili na le nekaj živali, ki smo jih vsakodnevno srečevali na našem igrišču.

Izbrali smo naslednje živali: mravljo, pajka, deževnika in čebelo. Ogledali smo si fotografije živali in jih poimenovali. S fotografijami smo se odpravili na igrišče in iskali živali. To dejavnost smo ponovili večkrat, saj vsak dan nismo našli vseh živalic. Razdelili smo se tudi na dve skupini: en del je okoli vrtne ute iskal pajke, drugi del skupine pa na igrišču ob peskovniku mravlje. Nato smo primerjali, kako uspešni smo bili. Otroke smo usmerjali v tisti del igrišča, kjer se določene živali zadržujejo:  pajki okrog vrtne ute, mravlje ob peskovniku, čebele na beli detelji in deževniki ob kompostniku. Živali, ki smo jih srečali na igrišču, smo v popoldanskem krogu označili v tabeli.

Za opazovanje živalic smo uporabili steklen kozarec, v katerega smo jih ujeli, si jih ogledali in jih nato vrnili v njihovo naravno okolje.

Na igrišču smo iskali pajkove mreže in pogledali, kaj se je ujelo v njih. Čebele smo s primerne razdalje opazovali, kako so letale s cveta na cvet.

Otrok potrebuje stik z naravo. Narava otroke notranje pomirja, spodbuja k raziskovanju in jih uči. Odrasli smo tisti, ki s svojim ravnanjem vodimo otroke, saj se le-ti največ naučijo z opazovanjem in posnemanjem nas. Otroci so preko dejavnosti razvili pozitiven odnos do malih živali in žuželk. Dejavnosti so jim bile zanimive in so jih pritegnile. Postali so pozornejši pri odkrivanju okolja, ki jih obdaja.           

 

ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane 

Že na začetku leta ko delimo obroke hrane poskrbimo, da so le ti ustrezni in ne preveliki, seveda pa imajo otroci vedno možnost, da pridejo iskat dodaten obrok oz. v 2.st.obdobju jih navajamo na samostojno deljenje obrokov-vsak si postreže sam. Vsekakor smo mnenja, da na ta način pripomoremo k zmanjšanju ostankov hrane.

 

Obveščanje o projektih in dosežkih v programu Ekošola med zaposlenimi v ustanovi

Kot koordinator projekta sem vsem svojim sodelavkam v naši ustanovi takoj posredovala  vsa obvestila, Eko šolske liste,…, ki sem jih prejela na svoj elektronski naslov. Tako so sodelavke bile takoj seznanjene o novostih, projektih, dosežkih,…

 

Druženje in gibanje vseh generacij

V vrtec večkrat povabimo starejše občane, babice in dedke (kostanjev piknik), jim pripravimo kakšno presenečenje, prav tako pa smo večkrat letno povabljeni na različne prireditve v kraju oz. celotni občini, kjer se otroci družijo z različnimi generacijami in se jim predstavijo s krajšim plesno-glasbenim programom.

 

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

V vrtec večkrat povabimo starejše občane, babice in dedke (kostanjev piknik), jim pripravimo kakšno presenečenje, prav tako pa smo večkrat letno povabljeni na različne prireditve v kraju oz. celotni občini, kjer se otroci družijo z različnimi generacijami in se jim predstavijo s krajšim plesno-glasbenim programom.

 

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

K zbiralnim akcijam odpadnega papirja in kartona vsako leto pritegnemo še kakšno novo družino in tako s skupnimi močmi prispevamo k ohranjanju narave in zmanjšanju sečnje dreves, ter spodbujamo predelavo odpadnih sredstev. Akcija je dobro sprejeta in pri otrocih oz. starših, ki so v vrtcu že nekaj let je le ta že postala stalnica, zadnje leto pa imamo zabojnik za zbiranje papirja vedno pred vrtcem, tako da staršem ni potrebno papirja dalj časa shranjevati doma, ampaka ga lahko sproti odlagajo v zabojnik.

Priprava pogače

Zapadel je prvi sneg. Otroci so se ga razveselili, ptice pa malo manj. Zato je pomembno, da poskrbimo tudi za njih. Ptice stalnice, kot so kos, vrana, sinička, vrabček si v teh dneh težko same poiščejo hrano, zato jim pomagamo tako, da postavimo ptičje krmilnice in vanje nasujemo semena ali pa izdelamo pogače, ki jih obesimo na drevesa na vrtu ali pa kar v gozdu.

Sami smi naredili ptičje pogače, jih odnesli na vrtčevsko igrišče in jih obesili na drevesa.

Kako so ptičke bile vesele…

 

Priprava načrta za zmanjševanje ostankov hrane

V oddelkih drugega st. obdobja smo otrokom ponudili možnost, da si sami postrežejo obroke hrane (zajtrk in kosilo), ter ugotovili, da smo s tem še dodatno zmanjšali že tako minimalno količino ostankov hrane. Menim, da je tudi kuharica tista, ki naroča ustrezno količino hrane in ne preveč le te.

 

Pregledovanje zabojnikov z odpadki

V naši skupini  otrok smo pričeli z eko projektom Ločevanje odpadkov. Pogovarjali smo se o tem, kaj sploh so odpadki, kaj bi bilo, če jih ne bi pospravljali, kako ločujemo odpadke in v kakšne zabojnike jih mečemo. V okolici vrtca smo poiskali ekološki otok in opazovali smetarje pri praznjenju zabojnikov. Vsakodnevno so otroci svoje znanje tudi praktično utrjevali in ločevali papir, embalažo, bio odpadke in ostale smeti. Za to pa je bil vsak dan zadolžen eden otrok-eko detektiv, ki je otroke je opazoval pri pospravljanju smeti v zabojnike in jih opozoril  na morebitno napačno pospravljanje le-teh.

 

Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk za ločeno zbiranje odpadnih surovin

Izdelava barvnih košev in ločevanje odpadkov.

Didaktična igra o pravilnem  ločevanju odpadkov  

Sprehodi po okolici vrtca ter iskanje ekoloških otokov.

Pogovor o zmanjšanju odpadkov ter ponovni uporabi zavrženih stvari.

Zavrženim predmetom vdihnemo novo življenje (izdelava dekoracije, nakita, didaktičnih iger,…).

 

Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili nad umivalniki

Pri otrokih imajo piktogrami zelo pozitiven učinek, saj jih tako opomnijo, da voda ne teče takrat, ko le te ne potrebujemo. Zgodi se, da jo kakšen otrok kdaj pozabi zapreti medtem, ko si mili roke, pa ga drugi otrok opozori, da je na sliki narisano, da voda ne sme teči sama oz. takrat, ko je ne potrebujemo. Izakazalo se je kot zelo dobro sprejeto in učinkovito

 

Spodbujanje in ozaveščanje otrok na področju trajnostne mobilnosti v tednu mobilnosti 

Spodbujanje prihodov otrok v vrtec in zaposlenih na delovno mesto s sredstvi, ki čim manj onesnažujejo zrak in okolje.  V tednu mobilnosti in v okviru trajnostne mobilnosti smo zaposleni in otroci ter njihovi starši prihajali v službo oziroma v vrtec s kolesi, peš, skirojem, poganjalcem ali avtobusom. Spodbujanje deljenja avtomobila: na sestanke, popoldanske dejavnosti in izobraževanja prihaja več zaposlenih z enim avtom.

Otroci so tudi sodelovali v projektu Beli zajček.

 

Načrt ravnanja z zdravjem in gibanjem

Gibanje je otrokova osnovna potreba, saj otrok prav preko gibanja zaznava in spoznava svet okoli sebe, kar pa je tudi zelo pomembno, da z gibanjem tako otroci kakor tudi odrasli krepimo in ohranjamo svoje zdravje. Zato je prednostna naloga našega vrtca GIBANJE. Zaradi tega smo se skozi celo šolsko leto veliko gibali: vsakodnevno izvajali gibalne minutke pred načrtovanimi dejavnostmi (vaje za krepitev mišic celega telesa, razgibavanje ob glasbi,. . . ), tedensko izvajali vadbene ure (poligon) z naravno obliko gibanj v igralnici, na hodniku vrtca in telovadnici, razne gibalne igre z žogo…),urili gibalne spretnosti na igralih in plezalih na igrišču vrtca, se vozili s poganjalci in skiroji po asfaltirani progi, velikokrat izvajali razne rajalne in plesno gibalne igre ter se ob lepem vremenu tudi veliko sprehajali po gozdu, polju in okolici vrtca.

 

Redno opazovanje narave in prostoživečih živali

Ker je naš vrtec na podeželju imamo možnost že skozi okno igrlalnice in tudi na igrišču opazovati prelepo in v vseh letnih časih spreminjajočo se naravo, vsakodnevno pa ob jutrih opazujemo tudi srne, ki se pasejo na travniku in polju in iščejo hrano. Opazujemo tudi drevesa na igrišču, različne žuželke, travnik in gozd-v vseh vremenskih pogojih in tudi letnih časih in tako vsakodnevno opazujemo kaj se dogaja z naravo in prostoživečimi živalmi skozi vse letne čase in tudi kaj se dogaja ob različnem vremenu.

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Otroci vrtca Ciciban so v tednu pred Tradicionalnim slovenskim zajtrkom najprej pobliže spoznali čebelarstvo in izvedeli marsikaj novega o čebelah, saj so obiskali lokalnega čebelarja, gospoda Klasinca. Ta jim je predstavil življenje čebel in delo čebelarjev. Otroci so bili navdušeni nad tem, kako čebele ustvarjajo med in kako pomembne so za našo prehrano. Čebelar jim je pokazal tudi panje ter razložil, kako skrbeti za čebele in ohranjati njihova življenjska okolja.

Otroci so za tem preko različnih dejavnosti po oddelkih spoznavali pomen zdrave hrane.

Ker pa je bila rdeča nit »Kruh za zajtrk – super dan!«, smo se otroci in strokovne delavke drugega starostnega obdobja odločili speči pravi, domači kruh in žemljice, ki smo jih spekli tudi za najmlajše otroke. Mmmmmm, kako so bile dobre.

V petek, 17.11.2023, smo naše dejavnosti zaključili z medenim zajtrkom.

Ta dan pa so predšolski otroci dobili tudi obisk. Obiskala jih je podžupanja Občine Miklavž na Dravskem polju, ga. Dragica Centrih, ter se udeležila Tradicionalnega Slovenskega zajtrka. Otroci so jo prijazno sprejeli medse in povabili k skupnemu zajtrku. Ga. Centrih pa je »poklepetala« prav z vsakim otrokom. Ob koncu zajtrka so ji zapeli še nekaj pesmi in zaplesali ples, ter se ji za obisk zahvalili z majhno pozornostjo – otroško risbico. Navdušena nad otroki in jutrom, ki ga je preživela pri njih, se jim je zahvalila za skupni zajtrk in prijazen sprejem ter povedala, da jo bo risbica vedno spominjala na dan v vrtcu ter, da jih z veseljem še kdaj obišče.

S projektom želimo, da otroci spoznajo pomen zajtrka in zdravo, kakovostno hrano domačega izvora, ki zadostuje dnevnim potrebam po energiji. Le osveščeni otroci bodo tudi v odrasli dobi namenjali več pozornosti rednemu, pravilnemu prehranjevanju in uživanju domače hrane. Vse našteto bo imelo pozitivne učinke na okolje in na zdravo življenje vsakega izmed nas.

 

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo…)

Vsakodnevno bivanje na prostem, sprehodi v gozd, na polje, po kraju, gibalne minutke, vadbene ure v prostoru, igrišču vrtca, športnem igrišču, igra na igrišču vrtca.

 

Zmanjševanje ostankov hrane

Navajanje otrok, da si sami postrežejo hrano, kajti le tako si lahko

individualno prilagodijo porcijo hrane, ki jo zaužijejo (jušniki, rokovanje z zajemalko, veliko žlico in ostalim priborom ki je potreben za deljenje obrokov hrane). Ugotovili smo, da se na tak način zavrže manj hrane kot sicer, saj so otroci pridobili občutek koliko si je potrebno odmeriti za porcijo ki jo pojedo.

 

Vse naloge smo skozi celo šolsko leto uspešno realizirali, hkrati pa otroke z vzgledom učili odgovornega ravnanja do narave in živih bitij, ter skozi celo šolsko leto sodelovali v raznih natečajih, sodelovali s starši (prinašanje raznega odpadnega materiala, embalaže …). 

Pri realizaciji zadanih ciljev in uresničitvi vseh sedmih korakov, ki so potrebni za potrditev Zelene zastave, je sodelovalo vseh 5 celih oddelkov in ena polovička oddelka vrtca Ciciban skupaj s strokovnimi delavkami in zaposlenimi v vrtcu. Strokovne delavke menimo, da smo bile z otroki zelo uspešne pri izvedbi celotnega projekta Ekošola. Naše vzgojno delo temelji na sodelovanju, medsebojni komunikaciji in vztrajnem učenju nečesa novega. Otroci so bili vseh dejavnosti zelo veseli, aktivno so se vključevali v vse vzgojne dejavnosti glede na starost in razvojne sposobnosti. Vsi v vrtcu živimo in delamo v skladu z naravo in vseskozi krepimo pravilen in spoštljiv odnos do narave in samega sebe.  

Načrtovane cilje smo v celoti uresničile, otroci so ob dejavnostih uživali, se veliko novega naučili, spoznali in bili veliko v stiku z naravo. Vsi zaposleni v vrtcu se trudimo, da je otrokom v vrtcu prijetno, zanimivo in da je vrtec kraj, kjer se naučijo osnovnih življenjskih navad in vrednot, spoštovanja in pravilnega odnosa do narave in tudi do vseh živih bitij.   

Tudi v tem šolskem letu so nam potrdili Zeleno zastavo, kar pomeni, da delamo dobro in v skladu s programom Ekošola, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z izvedbo projekta.  

 

(Obiskano 7 krat, 1 obiskov danes)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost