Skoči na glavno vsebino

Kaj nudimo

Načrtovanje vzgojnega dela je načrtovanje celotnega življenja in dela vrtca. Osnova za izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem, ter da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu Republike Slovenije v marcu 1999 in nam predstavlja strokovno podlago za delo.

Kurikulum omogoča:

• načrtovanje in izvajanje programa za otroke, ki jim daje možnost, da z vsakodnevno igro in aktivnim učenjem odkrivajo in povezujejo spoznanja različnih področij dejavnosti (gibanje, jezik, narava, družba, matematika in umetnost);

• enakovredno vključujemo tudi medpodročne dejavnosti (vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, moralna vzgoja, prometna vzgoja …) in vsakodnevne dejavnost (prehranjevanje, kulturno–higienske navade ter počitek in spanje otrok);

• izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami z dodatno strokovno pomočjo – usmerjanje teh otrok določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

 

Obogatitveni programi

V izvedbeni kurikul vnašamo številne obogatitvene programe, ki so povezani z našo vizijo in dolgoročnimi cilji. Posebno pozornost posvečamo praznovanju rojstnih dni otrok in zaposlenih, praznikom in ljudskim običajem, naravoslovju, ljudskemu plesu, otroškemu petju, gibanju in branju otroške literature. V vrtcu spoznavamo dramsko, plesno, glasbeno, likovno umetnost in računalniško dejavnost, izvajamo pa tudi programe zunaj vrtca, v naravi, kot so enodnevni izleti, zimovanja, vrtec v naravi, letovanja in lutkovni abonma. Za starše so ti programi povezani z dodatnimi stroški – prevoz in vstopnine.

Obogatitvene dejavnosti, ki v celoti sodijo v izvedbeni program vrtca, so: praznovanja, prireditve, različne športne dejavnosti, izleti, obiski gledališč, galerij, muzejev, obiski umetnikov in športnikov v vrtcu …

Vodijo jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v sodelovanju z različnimi institucijami.

   

Med kakovostne obogatitvene dejavnosti vrtca sodijo:

 

Palčkova bralna značka, umetnostni abonma, igriva košarka, mali raziskovalci, Cici vesela šola, smučarski tečaj, tečaj drsanja, kotalkanja, rolanja, vrtec v naravi-letovanje otrok v Punatu in raziskovalni tabor na Pohorju.

 

Dodatni programi

Dodatni programi niso všteti v ceno programa vrtca. Starši se ob izbiri navedenih dejavnosti zavezujejo za celotno plačilo cene programa, saj je njihova odločitev o vključitvi otroka prostovoljna. Programi se izvajajo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok, vrtec pa jih organizira zunaj dnevnega programa oziroma poslovnega časa.

Pri načrtovanju teh programov vrtec upošteva pobude staršev ter jih organizira le ob danih zakonskih, prostorskih in drugih pogojih za kvalitetno izvedbo. Programe izvajajo zunanji izvajalci v sodelovanju s strokovnimi delavkami vrtca.

  

Kakovostni dodatni programi:

1. CICITELOVADBA in PLESNI VRTEC v sodelovanju z DTV Partizan Miklavž na Dravskem polju,

2. PLESNO-GIBALNE URICE,

3. CICIPLANINCI,

4. CICIBANOVE URICE,

5. ZA MAJHNE RADOVEDNEŽE– ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA PREKO IGRE IN GIBANJA v sodelovanju s KUŠID vizija Miklavž. 

 

Nadstandardni programi

Starši imajo možnost izbirati med dejavnostmi, ki so vezane na dodatno plačilo, in dejavnostmi, ki jih v celoti financira Občina Miklavž na Dravskem polju.

Nadstandardni programi, ki jih Občina Miklavž na Dravskem polju v celoti financira:

1. Izvedba projekta “SVET GIBANJA, SVET VESELJA, SVET ZDRAVJA”,

2. PRAVLJIČNI DECEMBER Z OBISKOM DEDKA MRAZA IN Z OBDARITVIJO OTROK Z IGRAČAMI,

3. PALČEK BRALČEK – bralna značka za predšolske otroke,

4. Projekt RED JE VEDNO PAS PRIPET v sodelovanju s SPV Miklavž na Dravskem polju,

5. Prireditve in ustvarjalne delavnice, na katerih se nam pridružijo otroci, ki ne obiskujejo vrtca:

• TEDEN OTROKA,

• MIKLAVŽEVANJE,

• PALČKOVANJE,

• PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU.

Nadstandardni programi, ki jih Občina Miklavž na Dravskem polju sofinancira:

1. VRTEC V NARAVI – zimovanje otrok na Pohorju, vključno s smučarskim tečajem in projekt Zlati sonček,

2. PUSTOVANJE – sodelovanje otrok, staršev in zaposlenih vrtca na otroškem pustnem karnevalu v Opatiji,

3. CICIPLANINCI – v sodelovanju s Planinskim društvom Miklavž organiziramo planinske pohode v bližnje gore, izlete v bližnjo in daljno okolico, pozimi pa je obilo možnosti za igro in raziskovanje na snegu,

4. POLETNI TABOR-raziskovanje v naravi,

5. CICIBAN POJE IN PLEŠE-revija otroških pevskih zborov in plesnih skupin,

6. PREKO POLJA GRE POMLAD IN UTRIPI-revija otroških folklornih skupin,

7. USTVARJALNE DELAVNICE, IGRIVE URICE, PUSTOVANJE TER LUTKOVNA PREDSTAVA v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Miklavž na Dravskem polju.

8. JESENSKE IGRIVE URICE S PEKO KOSTANJEV v sodelovanju z Društvi upokojencev občine Miklavž na Dravskem polju.

Nadstandardni programi, ki se izvajajo:

1. PUSTOVANJE-sodelovanje otrok, zaposlenih in staršev na otroškem pustnem karnevalu v Opatiji,

2. CICIPLANINCI v sodelovanju s Planinskim društvom Miklavž,

3. SMUČARSKI TEČAJ na Pohorju,

4. RAZISKOVALNI TABOR na Pohorju.

Programi vrtca se izvajajo glede na upoštevanje starosti ter interese otrok in staršev.

Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrtec izvaja prilagojene programe za otroke s posebnimi potrebami z odločbo. Otroci so integrirani v oddelke vrtca. Zanje organiziramo strokovno skupino, ki na podlagi odločbe pripravi individualizirani program v sodelovanju s straši.

(Obiskano 43 krat, 1 obiskov danes)
Dostopnost