SEPTEMBER 2022

  • PRVI VRTČEVSKI DNEVI
  • UVAJALNI DNEVI ZA NOVINCE (01.- 05.09.2022 med 9.00 – 9.45 uro)
  • RODITELJSKI SESTANKI (06.09. in 12.09.2022)
  • 1. SEJA SVETA STARŠEV VRTCA (21.09.2022)
  • MNOŽIČNI TEK OTROK 2022 v vrtcu Ciciban in Vrtiljak – v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije (21.09.2022)
  • 1. SEJA SVETA ZAVODA (22.09.2022)
  • NASTOP V KRAJU – prireditev Turističnega društva Miklavž – “Pozdrav Jeseni” – 24.09.2022
  • 16.9. – 22.9.2022 – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

OKTOBER 2022

  • 3. – 7.10.2022 – DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA