Sodelujemo v projektih

 
 • E–TWINING

  Cilj vključevanja vrtca v Mednarodni projekt E – Twining je ozavestiti pomen razvoja medkulturnih kompetenc skozi mednarodne aktivnosti. Organizirana so različna nacionalna strokovna izobraževanja in usposabljanja kot tudi mednarodni kontaktni […]

   
 • GOZDNI VRTEC

  Gozd nam s svojo raznolikostjo ponuja neomejene možnosti oblikovanja pestrih in zabavnih dejavnosti, ki predstavljajo bogato in neponovljivo vzgojno-učno okolje. Gibanje po gozdu otroku spodbudi vsa čutila, ponuja ustvarjalno okolje […]

   
 •  
 • PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-VRTEC

  Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Enoti vrtca Ciciban in […]

   
 • VARNO S SONCEM

  Program Varno s soncem, katerega nosilec je Inštitut za javno zdravje, je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože […]

   
 •  
 • MALI SONČEK

  Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in razširitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se […]

   
 • PASAVČEK

  Pravilno vedenje v prometu je neizogiben del naše splošne kulture in vzgoje, posredno pa tudi nujen pogoj, da v današnji družbi sploh lahko preživimo, za kar pa je potrebno dovolj […]

   
 •  
 • Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

  Vrtec je v projekt z igro do prvih turističnih korakov vključen že šesto leto. Projekt se izvaja skozi celo šolsko leto. Otroci tekom leta spoznavajo naravo, širše in ožje družbeno […]

   
 • ZDRAVJE V VRTCU

  Dolžnost vsakogar izmed nas je, da sami skrbimo za svoje zdravje in ga skušamo ohranjati. Otrokom moramo to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Pomembno je, da se naučijo, kaj […]

   
 •  
 • PROJEKT EKOŠOLA

  Program ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Cilji programa Ekošola: vzgoja otroka, da skrb za okolje in naravo postane del življenja; uvajati vzgojo in izobraževanje za […]

   
 
 
 

Vrtec Vrtiljak – Miklavž na Dravskem polju

Telefon:

(02) 629 02 54, (02) 629 02 55

E–pošta:

vrtec-vrtiljak@guest.arnes.si

 

Vrtec Ciciban – Dobrovce

Telefon:

(02) 629 13 30

E–pošta:

vrtec-ciciban.dobrovce@guest.arnes.si