Sodelujemo v projektih

 
 • MALI SONČEK – Vrtec Vrtiljak

  Gibalno-športni program Mali sonček V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, […]

   
 • VARNO S SONCEM – Vrtec Vrtiljak

  Varno s soncem je vseslovenski preventivni program pod okriljem NIJZ, ki je namenjen predšolskim otrokom, njihovim staršem in strokovnim delavcem. Bistvo projekta je v spoznavanju pomena sonca za življenje ljudi, […]

   
 •  
 • EKOVRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

  Ekovrtec je sestavni del projekta EKOŠOLE, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Najpomembnejša naloga ekovrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem, […]

   
 • ZDRAVJE V VRTCU za vrtec VRTILJAK

  Dolžnost vsakogar izmed nas je, da sami skrbimo za svoje zdravje in ga skušamo ohranjati. Otrokom moramo to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Pomembno je, da se naučijo, kaj […]

   
 •  
 • VARNO S SONCEM – CICIBAN 2021-2022

  Program je usmerjen k seznanjanju ciljne populacije o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Želimo, da bi čim širši krog […]

   
 • Ciciban planinci

  Hoja je po mnenju mnogih strokovnjakov z različnih področij najbolj zdrava in naravna oblika gibanja, primerna za vsakogar. Z redno hojo izboljšamo zdravje in telesno pripravljenost, razširimo obzorje, pridobimo prijatelje […]

   
 •  
 • ZDRAVJE V VRTCU za vrtec CICIBAN 2021/2022

  Projekt „zdravje v vrtcu“je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z vsebinami spodbujamo, da bi se […]

   
 • Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

  VSESLOVENSKO GIBANJE TURIZEM IN VRTEC Življenje v sodobnem času nas spodbuja, da ohranjamo našo bit, dopolnjujemo svoje znanje, pridobivamo vedno nove izkušnje in vključujemo tradicijo. V okviru vrtčevskih zmožnosti zagotavljamo […]

   
 •  
 • PASAVČEK

  Projekt Pasavček koordinira sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa. Cilji, ki jih želimo doseči z izvajanjem projekta: spodbujanje otrok k […]

   
 • GOZDNI VRTEC

  Otrok skozi igro spoznava sam sebe, svet okoli njega ter doživlja različna prijetna čustva. Pomembno je, da vzgojitelji v vrtcu otrokom skozi igro približamo okolje v katerem živimo. Ena izmed […]

   
 •  
 
 
 

VRTEC VRTILJAK V MIKLAVŽU NA DRAVSKEM POLJU

CESTA V DOBROVCE 23, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
POSLOVNI ČAS VRTCA: 6.00 – 16.30
Pomočnica ravnateljice za področje vrtca: Urška Suhodolčan Homer

 

Telefon:

(02) 629 02 54, (02) 629 02 55

E–pošta:

 

 

VRTEC CICIBAN – DOBROVCE

KIDRIČEVA CESTA 55
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
POSLOVNI ČAS: 6.00 – 16.30
Organizacijski vodja: Ksenija Rodeš

Telefon:

(02) 629 13 30

E–pošta:

 

 
 
 
Dostopnost